לרגולציה החלה על גוף יש השלכה ישירה על פעילותו השוטפת. טיפול נכון ויעיל בנושאים אלו יכול לסייע רבות בהצלחת פעילות הגוף והשגת יעדיו. משרד קריאל ושות' מתמחה בליווי,עריכה ובחינה של מכרזים ובייצוג לקוחות בעניינים מנהליים שונים לאורך השנים, במטרה לעמוד בדרישות הרגולציה ההולכת וגוברת בסקטור הציבורי. המשרד הינו בעל ניסיון בייצוג בפני רשויות ממשלה וגופים אחרים הכפופים למשפט המנהלי, לרבות גופים דו מהותיים כמו חברות תשתיות ושירותים חיוניים, וכן בערכאות שיפוטיות הדנות בסכסוכים מתחום המשפט המינהלי.