השירותים שמשרדנו מציע ללקוחותיו כוללים את מכלול השירותים הנוטריוניים בישראל, לרבות:
  • אישור עורך דין נוטריון להצהרת מתרגם
  • אישור עורך דין נוטריון לנכונות תרגום
  • אישור חתימה על יפוי כוח נוטריוני
  • אישור עורך דין נוטריון לתצהירים
  • אימות הסכמי ממון בפני עורך דין נוטריון כחוק
  • צוואה בפני עורך דין נוטריון כ"צוואה בפני רשות" – כחוק

לפרטים נוספים וקביעת ייעוץ ראשוני חינם יכול לפנות למשרדנו